DRET COL·LABORATIU

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Què és el Dret Col.laboratiu?

El dret col·laboratiu és un mètode alternatiu de resolució de conflictes que permet als advocats portar a terme una negociació de forma innovadora, col·laborativa, honesta i sincera envers l’altra part, sense que això suposi perdre la fermesa en la defensa dels interessos dels seus clients.

El dret col·laboratiu, fa del client el protagonista i principal partícip del procés i l’implica i acompanya.

És un procés en el qual les parts són protagonistes en la recerca de solucions.

El procés de negociació es fa de forma conjunta entre els advocats col·laboratius i els clients.

En els equips hi poden col·laborar també si s’escau, altres professionals (mediadors, coachs, psicòlegs, notaris…)

Característiques del dret col·laboratiu

El dret col·laboratiu, es desenvolupa en un procés basat en les necessitats i els interessos de les parts, on les tècniques, mecanismes i eines sobre la gestió de conflictes, la gestió de les emocions i de les relacions entre les parts, pren protagonisme.

Els advocats col·laboratius coneixen i estan formats per a emprar aquestes eines. Els advocats quan actuen en un procés com a advocats col·laboratius (no és una funció permanent de l’advocat, és una eina més) es comprometen a que en cas de no arribar a un acord satisfactori, no representaran al client en el procés contenciós sobre l’assumpte.

@ PACTUM | Coaching | MEDIACIÓ | DRET COL·LABORATIU